CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI – NHAT HAI NEW TECHNOLOGY JOINT STOCK

OIC NEW

Thông tin về OIC NEW: 

- Mã số Doanh nghiệp: 0104128935 do Sở Kế Hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 13/08/2009

- Vốn điều lệ: 60 tỷ VNĐ.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lưu Hải Minh

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  

- Ngành nghề, lĩnh vực đầu tư: Công nghệ Nano

 

 Mục tiêu, quá trình phát triển và một số thành tựu của Doanh nghiệp

Tầm nhìn: Trở thành nhà sản xuất hàng đầu trong nước chuyên sản xuất sản
phẩm Nano chất lượng cao.

 

Mục tiêu: Tiếp nhận chuyển giao, nghiên cứu, ứng dụng các quy trình khoa
học và công nghệ sản xuất các sản phẩm Nano và ứng dụng công nghệ Nano
thực tiễn sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.


Chiến lược: Bắt đầu từ việc sản xuất sản phẩm Nano dành cho công nghiệp,
nông nghiệp. Sau đó, tiến đến sản xuất các chế phẩm Nano cao cấp phục vụ y học
nhằm tạo ra lợi nhuận biên cho Công ty; vì các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi
trường, vì cộng đồng xã hội theo định hướng phát triển khoa học công nghệ cao của
nhà nước Việt Nam; tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước
quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


Thành tích đã đạt được.


- OIC NEW hiện đang nắm giữ nhiều quy trình sản xuất và các sáng chế về
công nghệ nano; sản xuất và ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất với dự tính sẽ
phát triển các công ty con tiềm năng có thể đưa các sản phẩm nano của OIC NEW
ứng dụng vào sản xuất.


- OIC NEW là công ty đầu tiên tại Việt nam bắt tay vào xây dựng nhà máy sản
xuất vật liệu nano.


- OIC NEW đã phối hợp với Secoin Quảng ninh nghiên cứu ứng dụng sản
phẩm Nano Chitosan.

- OIC NEW đã phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ - Quỹ Đổi mới Công nghệ
Quốc gia để lập đề án xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu nano.


- OIC NEW đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam nghiên
cứu chế phẩm Nano Chitosan làm tăng năng suất cho cây trồng.


- OIC NEW đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam nghiên
cứu thực phẩm chức năng Nano Curcumin tan hoàn toàn trong nước giúp tăng khả
năng hấp thụ khi uống.

Tư Liệu Công Ty

Tên Công Ty

Nhathai New Technology., Jsc

Ngày thành lập:

Ngày 13 Tháng 8 Năm 2009

Người đại diện & cố vấn 

Tiến sĩ Lưu Hải Minh – Chủ tịch

Tiến sĩ Bùi Quốc Anh – Giám Đốc R&D

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Ngô Văn Hiền – CFO – Giám Đốc Tài Chính

Tiến sĩ Ngô Văn Hoà – Giám Đốc An Ninh

Tiến sĩ Nguyễn Minh Tâm – Giám Đốc Sinh học thực nghiệm

Tiến sĩ Nghiêm Thị Thương - Trưởng phòng OIC NanoTech R&D

Vũ Thế Phương – Tổng Công Trình Sư

Đoàn Tiến Cường – Giám Đốc Đối Ngoại

Nguyễn Bảo Nghĩa – Quản lý Đối Ngoại

Trần Thị Thu Hoài – Quản lý Đối Ngoại

Trịnh Thị Hải Lý – CMO – Giám Đốc Marketing

Vũ Bảo Nhung - Giám đốc Kinh Doanh Dự Án

Gửi câu hỏi